Treballem per la sensibilització i protecció de la riquesa del medi ambient i marí mitjançant estratègies i accions en tots els col·lectius de la vela.

Accessible

Donar les eines de com ser un navegant més sostenible

Conscienciació

Conservació del medi marí i la flora marina en tots els aspectes

Responsabilitat

Unir recursos i esforços per aconseguir resultats notables

PROJECTES

PÀGINES D’INTERÈS

Ciència ciutadana en recerca marina
Organitza les observacions de la natura
Zones protegides de Catalunya
Herbassars de Catalunya
Envasos ecològics

ACCIONS

COL·LABORADORS

RSC

Responsabilitat Social Corporativa

Contribuir a construir un món més confortable, accessible, igualitari i equilibrat en l’àmbit econòmic, ambiental i dels drets humans a través de programes i estratègies.

Lluitar contra la desigualtat de gènere, arribant a una situació d’igualtat real.

ANAR AL PROGRAMA

Garantir que la igualtat d’oportunitats, a més d’un dret universal, sigui una realitat per col·lectius amb diversitat funcional.

ANAR AL PROGRAMA

Borsa de voluntaris per activitats i esdeveniments propis de la Federació i dels Clubs on reben formació i sumen experiència.

ANAR AL PROGRAMA

Potenciar la qualitat de vida dels col·lectius més vulnerables, inserció a la societat.

ANAR AL PROGRAMA

Potenciar la pràctica de l’esport de la vela a tots els Centres Educatius.

Vela Escolar

Sensibilització i protecció de la riquesa del medi ambient i marí.

ANAR AL PROGRAMA